ARION DENT

Reklamační řád pro odběratele

 1. Po obdržení dodávky je odběratel povinen podpisem a případně razítkem označit dopravci počet převzatých obalů. V případě nesouhlasu s počtem či kvalitou toto vyznačí do dokumentace přepravce nebo na dodací list. Tento zápis musí být podepsán i přepravcem.
 2.  
 3. Množstevní a kusové reklamace musí odběratel uplatnit vždy písemnou formou nebo telefonicky, a to do nejpozději 2 pracovních dnů od obdržení zásilky. Skryté vady na zboží pak neprodleně po jejich zjištění.
 4.  
 5. Vrátit lze zbožín v té distribuci, ve které bylo nakoupeno.
 6.  
 7. Vrácené zboží musí odběratel zajistit tak, aby během přeprav nemohlo dojít k nedodržení skladovacích podmínek. Jde-li o zboží termolabilní, musí ještě označit obal touto informací.
 8.  
 9. V přiložené vratce musí být uvedeno číslo prodejního dokladu, identifikace zboží, s uvedením šarže, expirace a důvod vrácení zboží. Dále musí být napsána informace, že po dobu skladování u odběratele byly dodrženy skladovací podmínky.
 10.  
 11. Vrácené zboží nesmí být polepeno, popsáno ani jinak znehodnoceno. V případě vrácení řádně dodaného zboží podle objednávky má dodavatel právo jej odebrat zpět za sníženou cenu.
 12.  
 13. Odběratel musí garantovat u vráceného zboží dodržení skladovacích podmínek pro ZP po dobu, kdy byly v jeho péči.